El rincón de Debbie El díario del rincón de debbie

Mallorca, tierra de acogida - Ramon Llull, Filòsof Mallorquí Texto de Mateu Cañellas -Tablón de Santa Catalina -Número 4 Marzo-Mayo 2015

×

Error message

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6656 of /hosting/www/elrincondedebbie.com/public/includes/common.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /hosting/www/elrincondedebbie.com/public/includes/common.inc).
<- Volver Atrás

16/01/2011 Mallorca, tierra de acogida - Ramon Llull, Filòsof Mallorquí Texto de Mateu Cañellas -Tablón de Santa Catalina -Número 4 Marzo-Mayo 2015


Sa doctrina catalanista s´ha apropiat de sa figura d´en Ramon Llull amb sa creació d´una sèrie d´institucions amb so seu nom per promocionar sa cultura i llengua catalanes.

Però hem de saber que en Ramon Llull no era català sinó que va néixer a Mallorca poc deprés de sa conquista d´en Jaume I, entre ets anys 1232 i 1235, i que tenia unes profundes arrels mallorquines. En llull, a diferència des mestres des seus temps com Sant Anselm, Sant Bonaventura i Sant Tomàs d´Aquino, que no escrigueren cap obra a sa terra on nasqueren, en va escriure una quarta part a Mallorca i entre elles ses dues obres més importants: "libre de contemplació en Déu" i "Art abreujada d´ atrobar veritat". Sa mallorquinitat d´en Llull sempre ha estat reconeguda per tot arreu fins ara: pel Rei Pere d´Aragó el 1369 -"scientia generalis, quam Magister Raymundus Lull, oriundus civitatis Maioricarum" - , pes Jurats de Mallorca el 1480 - "fill e natural d´aquest regne de Mallorques, compatriota nostre- , i per Fra Francesc Palou el 1785 - "el último panegírico que predicó (Fra Juníper) fue encomendado de la Universidad en la solemnísima fiesta que el 25 de enero celebra a su patrón, y compatriota e iluminado Dr. el Beato Raymundo Lulio"-

Respecte de sa llengua en què escrigué tampoc se cansen de dir-mos que en Llull va a ser es forjador de sa llengua catalana. Idò ès es mateix Llull qui mos va deixar escrit quina era sa llengua que emprava, es romanç mallorquí. En es "llibre de contemplació en Déu" en Ramon Llull era es "romançador d´aquesta obra dárabic en romanç, a sa "Lògica d´Algatzel" feia es "trasllat de latí en romanç", i a sa seva obra "Blanquerna" mos contava "que alcuna dona legís alcun libre qui fos en romanç per ço que les dones lo poguessen entendre".
Mateu Cañellas Taberner ès autor de "Sa Pàtria Mallorquina" (2006) i "Sa Pàtria Mallorquina a s´Edat Moderna" (2012), ademés de col-laborador de sa Fundació Jaume III.

Ramon Llull - Majorcan Philosopher
The Catalan nacionalist doctrine has appropriated the figure of Ramon Llull with the creationof a number of institutions with their name to promote Catalan culture and language. But we know that Ramon Llull was not catalan, but he born in Mallorca shortly after the conquest of Jaime I, between the years 1232and 1235, and had a deep Mallorcan origin. Llull, unlike teachers of his time as San Anselmo, San Bonaventura, and Saint Thomas Aquinas, who did not write any book in their land, he wrote a quarter in Mallorca, among them the two most important "Llibre de contemplació en Déu God" "The Majorcan origin of Llull has always been recognized ecerywhere so far: by King Pere of Aragon in 1939 - "Scientia generalis, quam Magister Raymundis Lull, oriundus civitatis Maioricarumn" - by juries of Mallorca in 1480 - "son and native of this kingdom of mallorca, our compatriot" - and by Fra Francesc Palou in 1785 - "the last panegyric preached (Fra Juníper) was commissioned by the University in the solemn feast on January 25 celebrates its patron, Compatriot and iliminated Dr. Raymond Lully Blessed".

Regarding the language inwhich he wrote, they don´t stop of telling us that Llull was the architect of the Cátalan language, but it was Llull who once wrote what was the language he used, the Mallorcan romance. In "Llibre de contemplació en Déu". Ramon Llull was the "Ballad of this work of Arabic in romance" in "Lògica d´Algatzel" was the "transfer of Latin in romance" and in "Blanquerna" "that any woman could read a book on romance to they could understand".

Mateu Cañellas Taberner is the author of Sa Pàtria Mallorquina"(2006) and "Sa Pàtria Mallorquina de s`Edad Moderna" (2012), and collaborator of the Fundació jaume III.
En QDQ